เจาะเลือดชาวบ้านเหมืองทองเพชรบูรณ์หาสารพิษ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน วันนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ 5 หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาพเอกชน นักวิชาการ ตัวแทนเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ทหาร  นำโดย …
Message us