เปิดวิธีการการใช้ “แอป ไทยชนะ” สำหรับประชาชนที่ใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้า

สำหรับประชาชนที่ใช้บริการห้างสรรพสินค้านั้นต้องใช้ ไทยชนะ เพื่อเช็กอิน-เช็กเอาท์ (Check-in / Check-out) ก่อนเข้าห้าง และ หลังที่ใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเสร็จ ไทยชนะนั้นใช้สำหรับติดตามความเสี่ยงของกลุ่มจำนวนของผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ โดยสแกนผ่าน QR Code ก่อนเข้าห้าง…
Message us