เจาะเลือดชาวบ้านเหมืองทองเพชรบูรณ์หาสารพิษ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน วันนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ 5 หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาพเอกชน นักวิชาการ ตัวแทนเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ทหาร  นำโดย …

เหมืองเอกชนทำพิษ ชาวพิจิตรร้องทหารกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความช่วยเหลือ

ชาวบ้าน ต.เข้าเจ็ดรูป อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กว่า 80 คน รวมตัวกันเข้าร้องเรียน กับทหาร กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานราชการ เพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสารโลหะหนักที่พวกเค้าเชื่อว่าเกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งเป็นกิจการของบริษัท อัครา รีซอสเซส…