ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดศูนย์ไตเทียม

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดศูนย์ไตเทียม เปิดโครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะฯ พร้อม ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า…
Message us