Tag Archives: อุ้มพระดำน้ำ

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ประมวลภาพ ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาทางเรือ และพิธีอุ้มพระดำน้ำ

ประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมมือกัน จัดขึ้นในวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบ ซึ่งประวัติความเป็นมา ของประเพณีอุ้มพระดำน้ำมีมา เมื่อประมาณ 400 ปีที่ผ่านมา มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีอาชีพหาปลาขาย และได้ไปหาปลาที่แม่น้ำป่าสักเป็นประจำทุกวัน  อยู่มาวันหนึ่งก็ได้เกิ
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

“กุญชรวารี” หัวเรืองดงามอุ้มพระดำน้ำ

วิถีเก่าแก่แต่โบราณ มักผูกเรื่องราวอ้างอิงตำนานเล่าขาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นลูกหลาน…! ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” จ.เพชรบูรณ์ เข้าทำนองที่ว่ามานี้ ชาวเพชรบูรณ์จัดมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีดีงาม…