ความคืบหน้าที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เรื่องหมู่บ้านรับจ้างอุ้มบุญ บรรดาอาสาสมัคประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 4 แห่ง ได้ทยอยส่งข้อมูลหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด 1 ปี รวมไปถึงหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้กับทางสาธารณสุขตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์และแยกข้อมูล ก่อนส่งต่อไปยังส