“เมืองศรีเทพสู่มรดกโลก” จ่อคิวรอบอร์ดคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบ ก่อนชง ครม.

ความคืบหน้ากรณีแผนการผลักดัน “ เมืองโบราณศรีเทพ” จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกในเดือนมกราคม 2562 นี้ หลังกรมศิลปากรได้นำเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเดือน กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กระทั่งครม.มีมติรับทราบไปแล้วนั้น ล่าสุด…