ภาพประวัติศาสตร์ไทย เมื่อ 100 กว่าปีก่อน

รูปภาพประวัติศาสตร์ไทยที่หาดูได้ยาก ภาพ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2433…