กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะสูงขึ้นเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉลียงเหนือ ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่า…
Message us