บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 7 พฤศจิกาายน 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้ารถบัส 1…