จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งกรรมการสอบที่นายทุนบริเวณภูขี้ไก่ตามคำสั่งของรองอธิบดีกรมที่ดิน 60 วัน สรุปให้จบ พบ แต่ละแปลงมีความลาดชัน เกิน 35%

ตั้งกรรมการสอบที่นายทุน บริเวณ’ภูขี้ไก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งของรองอธิบดีกรมที่ดิน 60 วัน สรุปให้จบ พบ แต่ละแปลงมีความลาดชัน เกิน 35% จังหวัด ตั้งกรรมการสอบที่ นายทุนบริเวณภูขี้ไก่ ตาม…