งานเกษตรเพชรบูรณ์ และราชภัฏวิชาการ 62

ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรเพชรบูรณ์ และราชภัฏวิชาการ 62 ครั้งที่ 2 ช๊อป เบิก บาน ใจ วันที่ 6 -14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ…