งานประกวดพระเครื่องเมืองหล่มสัก ประจำปี 2561 ณ วัดประชุมคงคาราม อำเภอหล่มสัก

งานประกวดพระเครื่องเมืองหล่มสักประจำปี 2561 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดประชุมคงคาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมาได้ 3 เส้นทางหลัก 1.…