กรมอุตุฯ ประกาศเตือน รับมือกับพายุโซนร้อน “วิภา” 1 – 6 สิงหาคม นี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาไดออกประกาศเตือน ฉบับที่ 8 กรณีเรื่อง”พายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562)” พายุโซนร้อน “วิภา” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลำ…
Message us