แท่งคอนกรีต อนุสรณ์การก่อสร้างถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก

201-แท่งคอนกรีต อนุสรณ์การก่อสร้างถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก

เป็นถนนที่มีชื่อว่า “ถนนมิตรภาพ” โดยการช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกัน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2503 แท่งคอนกรีตนี้มีบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ ตั้งอยู่บริเวณบริเวณก่อนถึงแยก 4 แยกพ่อขุนผาเมืองประมาณ 1 กม. จากพิษณุโลก มุ่งหน้าหล่มสัก อยู่ขวามือ ปัจจุบันยังคงอยู่ แต่ทรุดโทรมเต็มที แผ่นโลหะจารึกข้อความต่อต่าง ๆ หายไปหมดแล้ว

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น