June 24th, 2017

  แท่งคอนกรีต อนุสรณ์การก่อสร้างถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก

  201-แท่งคอนกรีต อนุสรณ์การก่อสร้างถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก

  เป็นถนนที่มีชื่อว่า “ถนนมิตรภาพ” โดยการช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกัน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2503 แท่งคอนกรีตนี้มีบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ ตั้งอยู่บริเวณบริเวณก่อนถึงแยก 4 แยกพ่อขุนผาเมืองประมาณ 1 กม. จากพิษณุโลก มุ่งหน้าหล่มสัก อยู่ขวามือ ปัจจุบันยังคงอยู่ แต่ทรุดโทรมเต็มที แผ่นโลหะจารึกข้อความต่อต่าง ๆ หายไปหมดแล้ว

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ภาพบุญกฐินของชาวตำบลบ้านติ้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑

  ภาพเหตุการณ์ตอน ตัวแทนคนเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่