แท่งคอนกรีต อนุสรณ์การก่อสร้างถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก Phetchabun.org

เป็นถนนที่มีชื่อว่า “ถนนมิตรภาพ” โดยการช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกัน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2503

แท่งคอนกรีตนี้มีบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ ตั้งอยู่บริเวณบริเวณก่อนถึง 4 แยก แยกพ่อขุนผาเมืองประมาณ 1 กม. จากพิษณุโลก มุ่งหน้าหล่มสัก อยู่ขวามือ ปัจจุบันยังคงอยู่ แต่ทรุดโทรมเต็มที แผ่นโลหะจารึกข้อความต่อต่าง ๆ หายไปหมดแล้ว

201-แท่งคอนกรีต อนุสรณ์การก่อสร้างถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

อาจารย์ชาวต่างประเทศ กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

อาจารย์ชาวต่…