July 23rd, 2017

  การต้อนรับจเรตำรวจมาตรวจโรงพักเพชรบูรณ์ สมัยที่ยังสร้างด้วยไม้

  143-การต้อนรับจเรตำรวจมาตรวจโรงพักเพชรบูรณ์ สมัยที่ยังสร้างด้วยไม้

  ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นอาคารใหม่ไปนานแล้ว อาคารที่มองเห็นอยู่ด้านหลังไกล ๆ คือ ศาลยุติธรรม ปัจจุบันยังคงอยู่และจะได้รักการอนุรักษ์ปรับปรุงเป็นหอศิลป์ต่อไป

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ภาพน้ำท่วม บริเวณสี่แยกข้าง สนง.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

  อาคารหลังใหม่ของกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์