การต้อนรับจเรตำรวจมาตรวจโรงพักเพชรบูรณ์ สมัยที่ยังสร้างด้วยไม้

143-การต้อนรับจเรตำรวจมาตรวจโรงพักเพชรบูรณ์ สมัยที่ยังสร้างด้วยไม้

ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นอาคารใหม่ไปนานแล้ว อาคารที่มองเห็นอยู่ด้านหลังไกล ๆ คือ ศาลยุติธรรม ปัจจุบันยังคงอยู่และจะได้รักการอนุรักษ์ปรับปรุงเป็นหอศิลป์ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น