ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาจากหน้าวัดไตรภูมิ

132-ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาจากหน้าวัดไตรภูมิ

มีขบวนหัวโตแห่นำหน้า

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น