โรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์

128-โรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์

โรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ปัจจุบันคือ วิทยาลัยสารพัดช่าง หน้าวัดมหาธาตุ ซุ้มรับเสด็จ 23 พย. 2507

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น