บรรยากาศการหาเสียง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

111-บรรยากาศการหาเสียง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

บรรยากาศการหาเสียง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2522 ที่บริเวณ สี่แยกบ้านในเมือง

ท่านที่กำลังพูดอยู่นั้นคือ ท่านนายกฯชาญ โฆษิตานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น