คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 2513 Phetchabun.org

คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 2513

สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk
ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”

068-คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 2513

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

อาจารย์ชาวต่างประเทศ กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

อาจารย์ชาวต่…