โรงเรียนเพชรพิทยาคม หลังเดิม

037-โรงเรียนเพชรพิทยาคม หลังเดิม

ปัจจุบันคือ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น