July 21st, 2017

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน

  032-ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน มองเห็นหอนาฬิกาเก่าอยู่ด้านหลัง

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ขบวนแห่กฐิน ตลาดท่าพล

  โรงหนังไทยเพชรบูล ยุคที่ 2