ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน

032-ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า

ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน มองเห็นหอนาฬิกาเก่าอยู่ด้านหลัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น