รูปสมัย ร.5 มณฑลเพชรบูรณ์

017-รูปสมัย ร.5

รูปสมัย ร.5 มณฑลเพชรบูรณ์ พระยาเพชรรัตน์สงคราม (อิ่ม เทพานนท์) ข้าหลวงเทศาภิบาล คนที่ 3 ของมณฑลเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2455 .. ถ่ายหน้าศาลากลางหลังแรกเริ่มของเพชรบูรณ์ (ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางเก่า ในปัจจุบัน)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น