น้ำท่วม โรงเรียนโฆษิตวิทยา

06-น้ำท่วม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 1

ภาพจากคุณ อรุณวดี เอี่ยมไรวัลย์

วรรณา เลื่อมกาญจนพันธ์  จำได้สองพี่น้องลูกสาวครูไข่มุก ชื่อ อ้อยกับอุ๋ม เราก็เป็นศิษย์ของรร. นี้เหมือนกันนะ มีครูเฉลิม ครูเล็ก ครูแหลม ครูชวน ครูชิด ครูสมจันทร์ ครูรุจี ครูถาวร ครูไข่มุกและอีกหลายคน

06-น้ำท่วม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 2

มองเห็นสี่แยกโฆษิตเก่าด้านหลัง

06น้ำท่วม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 3

น้ำท่วม สระบัวหน้าเสาธง

06-น้ำท่วม โรงเรียนโฆษิตวิทยา 4

สระบัวด้านหน้าอาคารไม้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น