July 28th, 2017

  ร้านกาแฟ Tree Coffee (อำเภอเมือง)

  ที่อยู่

  การตกเเต่งภายในร้าน

  บรรยากาศภายนอกร้าน

  ขนมปังนมน่ากินมากๆ

  กาเเฟเข้มๆอร่อยมากครับ

   

   

   

   

   

  แผนที่ร้าน Tree Coffee

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ร้านกาแฟ Bean tree Coffee (อำเภอเมือง)

  ร้านกาแฟ Antika Homemade Bakery & Coffee (อำเภอเมือง)