Chattanooga Khao Kho (แชทตันนูก้า เขาค้อ)

Chattanooga Khao Kho ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน เส้นทางสระบุรี

เลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยงเมืองก่อนถึงสระบุรี มุ่งหน้าลพบุรี- เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21 จนถึงอ.เมือง เพชรบูรณ์ เลยอำเภอเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงแยกนางั่ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 2258 เส้นทางนางั่ว-เขาค้อ ห่างจากแยกประมาณ 18 กิโลเมตร รีสอร์ทอยู่ทางซ้ายมือ ติดกับจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ที่อยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 085 407 2072
ฝากรูป
Message us