พาณิชย์เพชรบูรณ์เข้าตรวจสอบ รถจำหน่ายปลาหมึกย่าง หลังมีผู้ร้องเรียนราคาสินค้า

สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าตรวจสอบรถเร่ขายปลาหมึกย่าง ป้องกันการเอาเปรียนผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลาประมาณบ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการเข้าดำเนินการตรวจสอบ การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ในกรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่ ตั้งจุดจำหน่ายสินค้าปลาหมึกย่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดจำหน่ายจำนวน 6 จุด ได้มีข้อสรุปว่า

ร้านปลาหมึกย่างดังกล่าวเป็นลักษณะรถเร่จำหน่าย โดยใช้ชื่อร้านว่า “ตั้มปลาหมึกย่างตำรับมหาชัย” ได้มีการตั้งจุดจำหน่ายบริเวณริมทางหลวง ทั้งขาเข้าและขาออก ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ บริเวณตำบลบ้านโตก บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถม บริเวณตำบลท่าพล และบริเวณอำเภอหล่มสัก

จากการสอบถามผู้รับจ้างจำหน่ายสินค้า ได้มีการแจ้งว่ามีจุดจำหน่ายลักษณะดังกล่าว กระจายไปแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีการแจ้งเตือนให้ตัวแทนผู้ประกอบการค้า ณ จุดจไหน่ายให้ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายโดยถูกต้อง และให้มีความชัดเจน ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการก็ได้มีการดำเนินการติดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ปรับเปลี่ยนป้ายที่ไม่ชัดเจน ให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ง่ายและเข้าใจชัดเจน และทางสำนักฯได้ขอความร่วมมือตัวแทนผู้ประกอบการ แจ้งในไลน์กลุ่มเครือข่ายจุดจำหน่ายในจังหวัดอื่นๆ ให้ปฏิบติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ขอบคุณข้อมูล/ภาพข่าว : Phetvariety.com

ฝากรูป
Message us