PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอประชาสัมพันธ์การดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562

ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องละประมาณ 30 นาที จำนวน 140 เครื่อง โดยจะดำเนินการในวันและบริเวณดังต่อไปนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สี่แยกยาสูบลูกแรก
 • ซอยหมูกระทะบ้านโสก
 • หน้าวัดช้างเผือก
 • สี่แยกโพธิ์ล้มไปหนองนารี
 • สี่แยกวัดทุ่งสะเดียง
 • ข้างโรงเรียนวัดทุ่งสะเดียง

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านแด่นพัฒนา
 • สี่แยกหมอกราวด์
 • บ้านเพชรอุไร
 • บ้านไร่
 • บ้านตะกุดบง
 • บ้านพลำ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านโนน
 • บ้านพลำ
 • บ้านป่าเลา
 • บ้านไร่
 • บ้านป่าแดง
 • หมู่บ้านเพชรเมืองเอกและหน้าโรงเรียนป่าแดง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • หน้าโรงเรียนป่าแดงลูกที่2
 • บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 3 4 6
 • ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก ข้างเขื่อนป่าแดงและอบต.ป่าเล่า

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านป่าเลา
 • บ้านหนองนารี
 • หลังชุมชนวิทยาลัยพลศึกษา
 • หลังสนามกอล์ฟ
 • บ้านพิสุทธิ์

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • หน้าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
 • ซอยหน้าโรงแรมบูรพา
 • บ้านโคกหนองหอย
 • บ้านนางั่ว

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านโฮมเลนด์
 • โครงการสวัสดิการทหาร
 • บ้านซิตี้โฮม

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านสำนักหมัน
 • บ้านน้ำเพชร
 • ข้างโรงเรียนนางั่ว

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านสำนักหมัน
 • อบต.ป่าเลา
 • บ้านป่าเลา ไปทางสันเขื่อน
 • หน้าวัดบ้านนา
 • บ้านนางั่วร้านยุพา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านนางั่ว
 • อบต.นางั่ว
 • หน้าโรงเรียนนางั่ว

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านนางั่วหมู่ที่ 4 ซอยวัดกลาง
 • หลังโรงเรียนนางั่ว
 • เทศบาลนางั่ว
 • ทางแยกขั้นเขาค้อ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านโนนผาสุก
 • บ้านคลองมะนาว
 • บ้านซำอิเลิศ
 • บ้านคลองขุค
 • บ้านอุ้มแพ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านพัฒนวรพงษ์เขาค้อ
 • บ้านธนิตคำเทื่อง
 • บ้านริมสีม่วง

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 10 เครื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บ้านกรเพชรหมู่ที่ 5
 • บ้านชื่นจิตรหมู่ที่ 6
 • บ้านเพชรช่วย
 • บ้านเดาะหมู่ที่ 2
 • บ้านสี่แยกรื่นฤดีและบ้านสะเดาะพง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 056-711244

ข้อมูลจาก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us