ในที่สุด “เมืองโบราณศรีเทพ” ก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว Phetchabun.org

เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่โบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความสวยงาม

เป็นหนึ่งในสถานี่คณะกรรมการมรดกโลกเตรียมขึ้นเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก รวม 35 แห่ง แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 28 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง และเป็นแบบผสมทั้งสองประเภทอีก 2 แห่ง

ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลก

โดยผลการพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการ เมืองโบราณศรีเทพ แห่งนี้ ถูกบรรจุขึ้นทะเบียนในรายชื่อของศูนย์มรดกโลกแล้ว และมีการเผยแพร่เว็บไซต์ของยูเนสโก ขั้นตอนต่อจากนี้ จะต้องรอรับรองจากรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรกโลก 21 ประเทศ ที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

เมืองศรีเทพ

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพ อำเภอเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ชื่อเรียก ศรีเทพ นั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีไทย ที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการการมณฑเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2447

เมืองโบราณศรีเทพ

ด้าน กระทรวงวัฒธรรม ระบุว่า เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้สำรวจขุดค้นทางโบราณคดี โดยกรมศิลปากร พบว่า มีความเก่าตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวรวดีที่ความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ส่วนพื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 800 ปี ในเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่
ลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาร้ายแรง หรือปัญหาภัยแล้ง ช่วงก่อที่วัฒนธรรมสุโทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่

ศรีเทพเมืองเก่า

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นเมืองโบาณสถานสำคัญห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานใน เมืองเก่าศรีเทพ ศรีเทพเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพ เดิมมีชื่อว่า “เมืองอภัยสาลี” ถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ทรงเรียกเมืองนี้ว่า ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าศรีเทพ

เมื่อปี พ.ศ. 2477 – 2448 เมืองโบราณศรีเทพนี้มีลักษณป็นเมืองงซ้อนเมืองขนาดใหญ่ ที่ตั้งของเมืองอยู่ในชุมทาง ที่สามารถติดต่อภาคอื่นๆ ได้สะดวก ดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรข้างเคียง มาผสมผสาน เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็นต้น เมืองศรีเทพสร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพ

สันนิฐานว่าเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับรางวัล hailand Tourim Award ประจำปี 2543 2 รางวัลคือ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม และรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพัธ์ด้านอินเทอร์เน็ตดีเด่น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You May Also Like

รับรอง เมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ขึ้นบัญชีมรดกโลก

ณ ที่ประชุมค…

ประมวลภาพ รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ณ พุทธอุทยานเพชบุระ

ชาวจังหวัดเพ…

อาถรรพ์แรง”ศาลเจ้าพ่อผาแดง” ห้ามลืมเด็ดขาดเสียงแตรเมื่อผ่านหน้าศาล เส้นทางหล่มสัก – ชุมแพ ขอสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้น

ถนนทางหลวงหม…