เชิญชวนร่วมงานเทศกาลนมัสการพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม 2562

ขอเชิญชวนร่วมงาน เทศกาลนมัสการพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ณ วัดผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานเทศกาลนมัสการพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เพื่อเป็นพุทธบูชา เพิ่มความศรัทธาแก่สาธุชน เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการพระพุทธศาสนา มีความมั่นคง เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย

โดยกำหนดจัดงานเทศกาลนมัสการพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีกำหนดการสำคัญ คือ

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 วันแรกของการจัดงาน มีพิธีเปิดไฟบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันส่งท้ายปีเก่า มีพิธี ตักบาตรพระสงฆ์/สวดบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์/พิธีเปิดโครงการเรารักพระพุทธเจ้า/ลั่นฆ้อง /และประพรมน้ำพุทธมนต์ รวมทั้งการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า

วัที่ 1 นมกราคม 2562 ร่วมทำบุญใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ / พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา 108 กิโลกรัม และพิธีปิดเทศกาลนมัสการพระเจ้า 5 พระองค์ โดยทุกวันของการจัดงาน มีพิธีสวดมนต์ และเวียนประทักษิณรอบวิหาร 5 พร้อมการปฏิบัติบูชา

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี เป็นวัดที่มีความโดดเด่นไม่มีที่ใดเหมือน มีสีสันสดใส อันเกิดจากการนำกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด แก้วแหวนเงินทอง สิ่งมีค่าต่างๆ ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม เมื่อยามต้องแสงแดด ทั่วทั้งอาณาบริเวณจะสะท้อนประกายงดงาม ราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธเจ้า 5 พระองค์” พระพุทธรูปสีขาวซ้อนกัน 5 องค์ ทำให้เกิดภาพอันงดงาม ไม่มีที่ใดเหมือน ด้วยทัศนียภาพรอบด้านเต็มไปด้วยขุนเขาและเมฆหมอก จึงเป็นสถานที่อันสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ ควรค่าแก่การไปเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลนมัสการพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 โดยทั่วกัน .

ฝากรูป
Message us