สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดตั้งมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง เตรียมปรับปรุงพื้นที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเพื่อให้สมพระเกียรติ

คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง เตรียมปรับปรุงพื้นที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเพื่อให้สมพระเกียรติ

นายอุทัย สุวรรณราช ประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์โพสต์ ถึงแนวทางการดำเนินการของมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ว่า มูลนิธิพ่อขุนผาเมืองมีการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 พร้อมกับการก่อสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มีเงินพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน)  จำนวน 1 ล้านบาท

คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ปรึกษาหารือกัน จะทำการพัฒนาปรับปรุงบริเวณอนุสาวรีย์ ทั้งอาคาร สถานที่ และปรับปรุงพื้นที่ของมูลนิธิที่ได้จากการบริจาคและการจัดงาน จำนวน 4 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ จอดรถ จัดกิจกรรม และส่งเสริมการมีรายได้ของชุมชน โดยได้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดินและบริจาคเงินในการดำเนินงานหลายรายแล้ว คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีความมุ่งหวังให้พื้นที่อนุสาวรีย์และบริเวณเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถประกอบกิจกรรมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดง ดนตรี สุขภาพ รวมทั้งใช้เป็นลานสินค้าชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิ และพระเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมืองสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีและมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม

นายอำเภอหล่มสัก นายชนก มากพันธ์ ได้ให้คำปรึกษาว่า สนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาของคณะกรรมการในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งบริเวณอนุสาวรีย์ และด้านหลัง รวมทั้งการดำเนินการดำเนินงานของมูลนิธิอื่น ๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์กับสังคม ทางอำเภอหล่มสักให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

ด้านประธานสภาวัฒนธรรม ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ก็สนับสนุนแนวคิดในการดำเนินการและพร้อมร่วมมือกันและฝากให้ชาวอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า น้ำหนาวและเขาค้อ ช่วยกันดูแลธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งวัตถุโบราณในพื้นที่ ที่ขาดการดูแล เก็บรักษา ที่ดี และช่วยกันเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก รัก และภูมิใจในวัฒนธรรมและถิ่นที่อยู่

(กุลิสรา เสาธง สนพ.เพชรบูรณ์โพสต์/ฐานทองธุรกิจ รายงาน)
ฝากรูป
Message us